• Telefon: 0 (507) 343 54 60
 • E-Posta: ziynet_afsar@hotmail.com
 • Çalışma Saatleri: 09:00-18:00

AVUKAT - Uzm. ARABULUCU & Uzlaştırıcı

Av. Ziynet KARAKUŞ

Av. Uzm. Arb. Uzl. Ziynet KARAKUŞ

1986 yılında Antalya’nın Serik ilçesinde dünyaya gelmiştir.İlk,orta,lise öğrenimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giriş yapmış,2008 yılında mezun olmuştur.

Avukatlık stajını tamamlaması akabinde avukatlık meslek hayatına başlamış,meslek hayatını devam ettirirken avukatlık mesleğine ilaveten arabuluculuk ve uzlaştırmacılık mesleklerini de profesyonel kariyerine eklemiştir.İstanbul 1 No’lu Barosu 48578 sicil numarası ile avukatlık mesleğini,Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı 13299 sicil numarası ile arabuluculuk mesleğini,Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı 22304 sicil numarası ile uzlaştırmacılık mesleğini icra etmektedir.

Devamı

Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Eşya Hukuku

Gayrimenkul hukuku, ortaklığın giderilmesi davaları, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Ticaret Hukuku

Satış ve satın alma sözleşmesi, franchise sözleşmesi, ticari sözleşmeler, ticari sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Şirketler Hukuku

Şirket kuruluşu, devri ve tasfiyesi, şirket danışmanlık hizmetleri, hisse/malvarlığı satış sözleşmeleri gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

UZLAŞTIRMA

Aile Hukuku

Evlilik öncesi anlaşmalar, boşanma, velayet, vesayet, babalık davası, nesep davası gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve finans, kredi sözleşmeleri, teminatlı işlemler, ipotek sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri, hukuki inceleme gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Tüketici Hukuku

Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tüketici sözleşmeleri, sözleşmeye aykırılık halinde yürütülecek hukuki süreçlerde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Sigorta Hukuku

Rücuen alacak davaları, sigorta ile ilgili alacak davaları ve tazminat davaları, ferdi kazalara ilişkin davalar, mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar, trafik kazalarına ilişkin tazminat davaları, hayat ve maluliyet sigortası davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İş Hukuku

İş sözleşmeleri, işçilik alacağı davaları, toplu iş sözleşmeleri, iş sözleşmelerinin feshi, iş hukukuna ilişkin hukuki görüş gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Tahliye davaları, kat mülkiyeti kanununa aykırı işlemlerin iptali gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Tahliye davaları, kat mülkiyeti kanununa aykırı işlemlerin iptali gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

ARABULUCULUK

*Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk

*İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk

*Tüketici Hukukunda Uzman Arabuluculuk

*Banka ve Finans Alanında Uzman Arabuluculuk

Makalelerimiz

Bize Ulaşın

  BİZE ULAŞIN

  Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad.No:66 A
  Hukukçular Towers A Blok Kat:18 D:111
  34000 Kartal İstanbul
  Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma 09:00 – 18:00

  free online slots lucky 88 already
  free online slot machines cleopatra ca
  Aristocrat australia
  linked here
  sun maker
  pop over here